TALLER DE PERIODISME I IGUALTAT DE GÈNERE

(Secundària)

En aquest taller treballem la igualtat de gènere des d’una mirada periodística, creant un espai participatiu on debatem sobre el paper de la dona en els mitjans de comunicació. Volem prendre consciència del sexisme i les desigualtats que es reprodueixen, per una banda i de forma estructural, dins els mitjans de comunicació, i per l’altra, en els missatges i informacions que aquests transmeten a la població.

· Estimular el pensament crític i oferir eines d’anàlisi per identificar la veracitat d’una informació.
· Reflexionar sobre comportaments sexistes o micromasclismes que trobem en els mitjans.
· Identificar notícies que discriminen, menyspreen o cosifiquen la dona i detectar quines repercussions té en la perpetuació de desigualtats de gènere.
· Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú.

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
· Àmbit de cultura i valors: dimensió personal i dimensió sociocultural.
· Àmbit personal i social: dimensió aprendre a aprendre.

Una sessió de dues hores.

Secundària i Batxillerat.

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només haurà d’aportar una pissarra i un projector.

Català, castellà.

200€/1 grup de màxim 25-30 alumnes.
Consultar tarifes i descomptes per més grups.