‘FEM UN DIARI’

(Treball de síntesi o projecte)

Des de Junior Report proposem un projecte per a centres de secundària amb activitats interdisciplinàries relacionades amb diverses àrees del currículum d’aquesta etapa i centrat en els mitjans de comunicació. Seguint un dels itineraris proposats (desinformació i fake news, igualtat de gènere, refugiats, emergència climàtica i drets dels infants), treballarem els diferents gèneres periodístics des de diferents perspectives i acabarem creant una publicació en format diari o setmanari, que pot ser digital o imprès.

· Descobrir com funciona una redacció i un consell editorial i mantenir un contacte directe amb periodistes professionals.
· Estimular el pensament crític qüestionant el poder dels mitjans de comunicació.
· Elaborar peces de diferents gèneres periodístics (notícies, entrevistes, articles d’opinió, etc) relacionats amb temàtiques diverses d’actualitat.
· Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú: la creació d’un diari (digital o imprès).

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
· Àmbit de cultura i valors: dimensió personal i dimensió sociocultural.
· Àmbit personal i social: dimensió aprendre a aprendre.
· Àmbit digital: dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge i dimensió comunicació interpersonal i col·laboració.

24h aproximadament estructurades en 12 sessions, que es poden adaptar segons les necessitats del centre educatiu.

Aquest projecte pot fer-se a qualsevol curs de secundària o enfocar-ho específicament com a treball de síntesi.

Junior Report aportarà el material de suport per desenvolupar el Treball de Síntesi.

Català, castellà.

Opció recomanada:

5 h tallers presencials + manual del projecte + formació professorat — 750€

Amb les següents opcions de publicació:
· Correcció periodista + publicació dels continguts a RED Report + 250€
· Correcció periodista + publicació dels continguts a una capçalera pròpia +350€
· Correcció periodista + publicació i maquetació dels continguts en paper 450€

Opció 2:

2h tallers presencials + manual del projecte + formació professorat– 450€

Amb les següents opcions de publicació:
· Correcció periodista + publicació dels continguts a RED Report + 250€
· Correcció periodista + publicació dels continguts a una capçalera pròpia +350€
· Correcció periodista + publicació i maquetació dels continguts en paper 450€

Aquests preus són per un màxim de 60 alumnes (2 grups).
Consultar tarifes per més grups o per més de 60 alumnes.