LA NOTÍCIA DEL DIA DE JUNIOR REPORT

(Secundària i batxillerat)

En aquest taller tractarem l’actualitat a l’aula com una eina educativa amb l’objectiu de fomentar la lectura i el pensament crític de l’alumnat. Escollirem La Notícia del Dia de Junior Report que més ens interessa, d’entre totes les que oferim a l’hemeroteca, i la treballarem a través d’una proposta didàctica pensada perquè l’alumnat comprengui, aprofundeixi i reflexioni sobre el contingut de la notícia.

· Tractar l’actualitat a l’aula com a eina educativa i fomentar la lectura i el pensament crític de l’alumnat.
· Despertar l’interès de l’alumnat per l’actualitat i el món que els envolta.
· Prendre consciència de la importància d’informar-se a través de fonts fiables per lluitar contra la desinformació.

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
· Àmbit de cultura i valors: dimensió personal i dimensió sociocultural.
· Àmbit personal i social: dimensió aprendre a aprendre.
· Àmbit digital: dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge i dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

La durada del taller pot ser d’1h o d’1h30 en funció de les necessitats de cada centre educatiu.

És recomanable fer-lo a 3r, 4t d’ESO i batxillerat, tot i que també pot fer-se a 1r i 2n d’ESO.

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només haurà d’aportar una pissarra i un projector.

Català i Castellà.

200€/1 grup de màxim 25-30 alumnes.
Consultar tarifes i descomptes per més grups.