TALLER DE PERIODISME I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

(Primària)

En aquest taller expliquem què són les ‘fake news’; donem eines per aprendre a identificar-les i mostrem la importància de no compartir informació sense abans verificar la font i contrastar-la amb altres mitjans. Tot això ho farem treballant l’emergència climàtica.

A través d’un taller pràctic i participatiu, semblant a una gincama i treballant sempre en equip, dissenyem la portada d’un diari lliure de ‘fake news’ a partir de tota la informació que haurem recopilat sobre l’emergència climàtica.

Una sessió d’una hora i mitja.

Català, castellà (el material serà sempre en català).

Cicle superior de primària, 5è i 6è.

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només ha d’aportar retoladors.

Materials didàctics d’actualitat:
· Vaga mundial pel clima.
· COP-Conferència del clima.
· Dia Mundial del Medi Ambient.
· Protecció dels mars.
· Vòrtex polar.
· Dia Mundial de l’Aigua.

Materials didàctics d’educació mediàtica:
· Gèneres periodístics (informatius, opinatius i interpretatius).
· Educació mediàtica (per a què serveixen els mitjans? Quina funció compleixen? Com he d’abordar-los?).
· ‘Fake news’ i desinformació (què són, quins tipus hi ha i com podem detectar-les i combatre-les. Altres fonts d’informació).

Unitats didàctiques d’educació mediàtica:
· ‘Fake news’.

Unitats didàctiques d’actualitat:
· Canvi climàtic.
· ODS.

Material didàctic imprès:
· Zine Emergència climàtica.
· Quaderns d’actualitat 2019-2020 Canvi climàtic.
· Quaderns d’actualitat 2019-2020 Notícies falses.

· Ofereix a l’alumnat la possibilitat de posar-se a la pell d’un periodista.
· Proposa un espai d’investigació i comunicació amb els altres companys per resoldre un objectiu comú.
· Estimula el pensament crític i ofereix eines d’anàlisi per identificar la veracitat d’una informació.
· Descobrir què és el canvi climàtic, explicant-ne les causes i conseqüències.
· Conèixer les responsabilitats, individuals i col·lectives, que tenim com a habitants del planeta per fer front a l’emergència climàtica.

· Conscienciar a l’alumnat de la importància de saber identificar les notícies falses.
· Aprendre a ser més crítics amb la informació que consumeixen.
· Conscienciar-los dels efectes del canvi climàtic.
· Tenir eines per poder identificar les notícies falses.
· Potenciar el treball en equip.

· Comunicació oral
· Comprensió lectora
· Món actual
· Ciutadania
· Interpersonal

· 200€ – 1 grup
· 300€ – 2 grups
· 475€ – 3 grups
Consultar tarifes per més de 3 grups.