TALLER DE PERIODISMO Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

(Primària i 1r d’ESO)

En aquest taller expliquem què són les ‘fake news’; donem eines per aprendre a identificar-les i mostrem la importància de no compartir informació sense abans verificar la font i contrastar-la amb altres mitjans. Tot això ho realitzem utilitzant la temàtica d’emergència climàtica com a fil conductor.

A través d’un taller pràctic i participatiu, semblant a una gincama i treballant sempre en equip, dissenyem la portada d’un diari lliure de ‘fake news’ a partir de tota la informació que haurem recopilat sobre l’emergència climàtica.

· Estimular el pensament crític i oferir eines d’anàlisi per identificar la veracitat d’una informació.
·  Descobrir què és el canvi climàtic, explicant-ne les causes i conseqüències.
·  Conèixer les responsabilitats, individuals i col·lectives, que tenim com a habitants del planeta per fer front a l’emergència climàtica.
·  Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú.

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
·  Àmbit d’educació en valors: dimensió personal, dimensió interpersonal i dimensió social.
·  Àmbit d’aprendre a aprendre: dimensió aprenentatge en grup.

Una sessió d’una hora i mitja.

Cicle superior de primària (5è i 6è).

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només ha d’aportar retoladors.

Català, castellà (el material serà sempre en català).

· 200€ – 1 grup
· 350€ – 2 grups
· 475€ – 3 grups
Consultar tarifes per a més de 3 grups.