fbpx

TALLER DE PERIODISME I REFUGIATS

(Primària)

En aquest taller expliquem què són les ‘fake news’; donem eines per aprendre a identificar-les i mostrem la importància de no compartir informació sense abans verificar la font i contrastar-la amb altres mitjans. Tot això ho farem treballant la crisi dels refugiats.

A través d’un taller pràctic i participatiu, semblant a una gincama i treballant sempre en equip, dissenyem la portada d’un diari lliure de ‘fake news’ a partir de tota la informació que haurem recopilat sobre els refugiats.

Una sessió d’una hora i mitja.

Català, castellà (el material serà sempre en català).

Cicle superior de primària, 5è i 6è.

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només ha d’aportar retoladors.

Materials didàctics d’actualitat:
· Auge dels populismes.
· Pobresa.
· Educació.

Materials didàctics d’educació mediàtica:
· Gèneres periodístics (informatius, opinatius i interpretatius).
· Educació mediàtica (per a què serveixen els mitjans? Quina funció compleixen? Com he d’abordar-los?).
· ‘Fake news’ i desinformació (què són, quins tipus hi ha i com podem detectar-les i combatre-les. Altres fonts d’informació).

Unitats didàctiques d’educació mediàtica:
· ‘Fake news’.

Unitats didàctiques d’actualitat:
· Refugiats.
· Drets humans.

Material didàctic imprès:
· Zine Refugiats.
· Quaderns d’actualitat 2019-2020: Refugiats.
· Quaderns d’actualitat 2019-2020: Notícies falses.

· Proposar un espai d’investigació i comunicació amb els altres companys per resoldre un objectiu comú.
· Estimular el pensament crític i oferir eines d’anàlisi per identificar la veracitat d’una informació.
· Prendre consciència de les problemàtiques i els debats existents al voltant dels refugiats i les persones migrants.
· Apropar l’alumnat a la realitat dels milions de desplaçats que existeixen.
· Conscienciar a l’alumnat de la importància de saber identificar les notícies falses.
· Aprendre a ser més crítics amb la informació que consumeixen.
· Conscienciar sobre la realitat de les persones refugiades.
· Tenir eines per poder identificar les notícies falses.
· Potenciar el treball en equip.

· Comunicació oral
· Comprensió lectora
· Món actual
· Ciutadania
· Interpersonal

· 200€ – 1 grup
· 350€ – 2 grups
· 475€ – 3 grups
Consultar tarifes per a més de 3 grups.