TALLER DE PERIODISMO Y ‘FAKE NEWS’

(Secundària)

En aquest taller treballem la lectura crítica dels diaris, aprenem a identificar les ‘fake news’ i traslladem els grans temes d’actualitat a les aules, tot creant un espai participatiu, de debat, on els i les alumnes es converteixen en periodistes d’una redacció.

· Estimular el pensament crític i oferir eines d’anàlisi per identificar la veracitat d’una informació.
· Identificar la relació entre poder polític, interessos econòmics i mitjans de comunicació.
· Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú.

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
· Àmbit de cultura i valors: dimensió personal i dimensió sociocultural.
· Àmbit personal i social: dimensió aprendre a aprendre.

Una sessió de dues hores.

Secundària i Batxillerat.

L’equip de Junior Report portarem el material necessari. El centre només haurà d’aportar una pissarra i un projector.

Català, castellà.

200€/1 grup de màxim 25-30 alumnes.
Consultar tarifes i descomptes per més grups.