TALLER DE PERIODISME I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

(Secundària)

En aquest taller tractarem l’actualitat a l’aula com una eina educativa amb l’objectiu de fomentar la lectura i el pensament crític de l’alumnat. Escollirem una Notícia del Dia de Junior Report sobre emergència climàtica, i la treballarem a través d’una proposta didàctica pensada perquè l’alumnat comprengui, aprofundeixi i reflexioni sobre el contingut de la notícia.

·Tractar l’actualitat a l’aula com a eina educativa i fomentar la lectura i el pensament crític de l’alumnat.
· Despertar l’interès de l’alumnat per l’actualitat i el món que els envolta.
· Prendre consciència de la importància d’informar-se a través de fonts fiables per lluitar contra la desinformació relacionada amb l’emergència climàtica
· Conèixer les responsabilitats, individuals i col·lectives, que tenim com a habitants del planeta per fer front a l’emergència climàtica.

· Àmbit lingüístic: dimensió comunicació oral, dimensió comprensió lectora i dimensió expressió escrita.
· Àmbit de cultura i valors: dimensió personal i dimensió sociocultural.
· Àmbit personal i social: dimensió aprendre a aprendre.

La durada del taller pot ser d’1h o d’1h30 en funció de les necessitats de cada centre educatiu.

ESO i batxillerat.

L’equip de Junior Report portarà el material necessari per dur a terme l’activitat. El centre només haurà d’aportar una pissarra i un projector.

Català i castellà.

Materials didàctics d’actualitat:
Dependrà de l’itinerari triat.

Materials didàctics d’educació mediàtica:
· Gèneres periodístics (informatius, opinatius i interpretatius).
· Educació mediàtica (per a què serveixen els mitjans? Quina funció compleixen? Com he d’abordar-los?).
· ‘Fake news’ i desinformació (què són, quins tipus hi ha i com podem detectar-les i combatre-les. Altres fonts d’informació).

Unitats didàctiques d’educació mediàtica:
· ‘Fake news’.

Unitats didàctiques d’actualitat:
Dependrà de l’itinerari triat.

Material didàctic imprès:
· Quaderns d’actualitat 2019-2020: Notícies falses.

200€/1 grup de màxim 25-30 alumnes.
Consultar tarifes i descomptes per més grups.