WORLD PRESS PHOTO

(Unitats didàctiques)

En aquest espai trobareu la unitat didàctica d’actualitat sobre el World Press Photo, el concurs de fotografia periodística més important del món. Les unitats didàctiques us permeten treballar aquest tema a l’aula i per fer-ho us hem preparat diversos recursos.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos).

Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics (fitxes d’activitats i jocs de preguntes) que us proposen analitzar, debatre i opinar sobre el World Press Photo, el concurs de fotografia periodística més important del món.

Finalment us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el World Press Photo, el concurs de fotografia periodística més important del món. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Fitxes: World Press Photo.

Us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el World Press Photo, el concurs de fotografia periodística més important del món. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català i castellà.
· Material d’exercicis pràctics: Català i castellà.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat.

Cal que et subscriguis a l’Univers Junior Report per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any.

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Món actual
· Geogràfic
· Històric
· Ciutadana
· Sociocultural
· Societat i cultura
· Participació
· Comunicació Interpersonal i col·laboració
· Ciutadania, hàbits i civisme
· Tractament de la informació

· Subscripció a l’Univers Junior Report Aula: 250€/curs

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES