TEMES D’ACTUALITAT DE L’ÀMBIT
CULTURAL-ARTÍSTIC

(Materials didàctics digitals)

En aquest espai trobareu els articles, infografies i vídeos (materials didàctics digitals) publicats pel diari Junior Report que s’inclouen dins de l’àmbit cultural-artístic.

Són continguts redactats per un equip de periodistes professionals que han estat contextualitzats i adaptats per a lectors joves amb l’objectiu que puguin ser utilitzats com a material per llegir, debatre i opinar sobre l’actualitat cultural i artística i fomentar l’hàbit de consulta dels mitjans de comunicació.

També podeu treballar aquests temes a l’aula amb exercicis, fitxes d’activitats per alumnes i solucionari per a professors a partir de les Unitats Didàctiques de Junior Report Aula. Si vols accedir a tot el nostre catàleg d’Unitats Didàctiques, cal que et subscriguis a la modalitat completa anual de La Notícia del Dia. També pots consultar la nostra botiga i escollir la Unitat Didàctica que més et convingui.

A més, a través de la nostra newsletter rebreu setmanalment tots els nous temes d’actualitat global que es van publicant al diari Junior Report.

· Materials didàctics digitals: Català, castellà i una selecció en anglès.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics per llegir, debatre i opinar al temps que es fomenta el pensament crític.

Cal que et subscriguis a la modalitat completa anual de La Notícia del Dia per accedir a les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Literària
· Actitudinal i plurilingüe
· Cultural i artístic
· Ciutadana
· Societat i cultura
· Expressió, interpretació i creació
· Participació
· Tractament de la informació

· Subscripció a La Notícia del Dia (modalitat completa anual): 80€/anual.
· Preu per cada Unitat Didàctica: 25€

ALTRES MATERIALS DIDÀCTICS