PRIMERA GUERRA MUNDIAL (IGM)

(Unitats didàctiques)

En aquest espai trobareu la unitat didàctica d’actualitat sobre el centenari de l’armistici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Les unitats didàctiques us permeten treballar aquest tema a l’aula i per fer-ho us hem preparat diversos recursos.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos).

Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics (fitxes d’activitats i jocs de preguntes) que us proposen analitzar, debatre i opinar sobre el centenari de l’armistici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Finalment us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el centenari de l’armistici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Fitxes: Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el centenari de l’armistici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català i castellà.
· Material d’exercicis pràctics: Català i castellà.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat.

Cal que et subscriguis a l’Univers Junior Report per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any.

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Món actual
· Geogràfic
· Històric
· Ciutadana
· Sociocultural
· Societat i cultura
· Participació
· Comunicació Interpersonal i col·laboració
· Ciutadania, hàbits i civisme
· Tractament de la informació

· Subscripció a l’Univers Junior Report: 250€/curs

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES