‘FAKE NEWS’ I DESINFORMACIÓ

(Unitats didàctiques)

En aquest espai trobareu la unitat didàctica d’actualitat sobre la proliferació de les ‘Fake news’ i la desinformació. Les unitats didàctiques us permeten treballar aquest tema a l’aula i per fer-ho us hem preparat diversos recursos.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos). També podeu consultar els nostres materials didàctics impresos (col·lecció de Quaderns d’Actualitat amb número especial sobre Notícies Falses dedicat a la proliferació de les ‘fake news’ i la desinformació) que trobareu a la mediateca del vostre centre o a la biblioteca del vostre municipi.

Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics (diapositives, fitxes d’activitats i jocs de preguntes) que us proposen analitzar, debatre i opinar sobre el la proliferació de les ‘Fake news’ i la desinformació a classe.

Finalment us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre la proliferació de les ‘Fake news’ i la desinformació. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

Quadern d’Actualitat 2019-2020: Notícies falses.

· Fitxes + diapostives: ‘Fake News’

Us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre la proliferació de les notícies falses. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català, castellà i anglès.
· Materials didàctics impresos: Català.
· Material d’exercicis pràctics: Català, castellà i anglès.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat. 

Cal que et subscriguis a l’Univers Junior Report per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any. 

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Geogràfic
· Històric
· Ciutadana
· Sociocultural
· Societat i cultura
· Participació
· Comunicació Interpersonal i col·laboració
· Tractament de la informació

· Subscripció a l’Univers Junior Report: 200€/curs
· Subscripció a Quaderns d’Actualitat: 85€/col·lecció de 10 números

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES