CANVI CLIMÀTIC

(Unitats didàctiques)

En aquest espai trobareu la unitat didàctica d’actualitat dedicada al fenomen del Canvi climàtic. Les unitats didàctiques us permeten treballar aquest tema a l’aula i per fer-ho us hem preparat diversos recursos.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos). També podeu consultar els nostres materials didàctics impresos (col·lecció de Quaderns d’Actualitat amb un número especial sobre Canvi Climàtic) que trobareu a la mediateca del vostre centre o a la biblioteca del vostre municipi.

Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics que us proposen analitzar, debatre i opinar sobre el fenomen del canvi climàtic a classe.

Finalment us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el fenomen del canvi climàtic. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

Quadern d’Actualitat 2019-2020: Canvi Climàtic.

· Fitxes + diapositives: Canvi climàtic.

Us proposem que treballeu aquesta unitat didàctica a partir d’unes fitxes d’activitats que contenen un resum inicial de cada article, una activitat de comprensió lectora i un apartat de reflexió crítica. En aquest últim, l’alumnat podrà triar entre tres activitats pràctiques (1. Fem de periodistes. 2. Fem un article. 3. Fem un debat.) que tenen com a objectiu estimular el seu pensament crític i reflexionar sobre algunes de les qüestions més controvertides de cada tema. Aquestes fitxes van acompanyades d’unes diapositives per projectar a l’aula que sintetitzen la informació més rellevant de cada unitat didàctica.

· Materials didàctics digitals: Català, castellà i una selecció en anglès.
· Materials didàctics impresos: Català.
· Material d’exercicis pràctics: Català, castellà i anglès.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat.

Cal que et subscriguis a l’Univers Junior Report per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any.

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Geogràfic
· Històric
· Ciutadana
· Sociocultural
· Societat i cultural
· Participació
· Comunicació Interpersonal i col·laboració
· Tractament de la informació
· Resolució de problemes
· Fenòmens naturals i vida quotidiana
· Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
· Medi Ambient

· Subscripció a l’Univers Junior Report: 250€/curs
· Subscripció a Quaderns d’Actualitat: 85€/col·lecció de 10 números

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES