30 ANIVERSARI DE LA CAIGUDA DEL MUR DEL BERLÍN

(Unitats didàctiques)

En aquest espai trobareu la unitat didàctica d’actualitat amb motiu del 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. Les unitats didàctiques us permeten treballar aquest tema a l’aula i per fer-ho us hem preparat diversos recursos.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos).

Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics (diapositives, fitxes d’activitats i jocs de preguntes) que us proposen analitzar, debatre i opinar sobre el 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín a classe.

Finalment us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Fitxes + diapositives: 30 aniversari caiguda del mur de Berlín 2019.

Us proposem que pugueu escriure una notícia o un article d’opinió sobre el 30 aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català i castellà.
· Material d’exercicis pràctics: Català i castellà.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat. 

Cal que et subscriguis a l’Univers Junior Report per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any. 

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat. 

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Geogràfic
· Històric
· Ciutadana
· Sociocultural
· Societat i cultura
· Participació
· Comunicació Interpersonal i col·laboració
· Tractament de la informació

· Subscripció a l’Univers Junior Report: 250€/curs

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES