Arquitectura accessible

(Unitats didàctiques gratuïtes)

En aquest espai trobareu la Unitat Didàctica Arquitectura Accessible. Les Unitats Didàctiques de Junior Report permeten treballar els grans temes d’actualitat a l’aula a través de diferents recursos.

D’una banda, hi trobareu articles (materials didàctics digitals) perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema. Els recursos de lectura es complementen amb exercicis pràctics que proposen llegir, debatre i opinar sobre l’arquitectura accessible, la importància de l’accessibilitat i les característiques que han de tenir els edificis i altres espais per tal de garantir que siguin accessibles.

Aquesta unitat didàctica ha estat elaborada amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Si vols accedir al nostre catàleg d’Unitats Didàctiques, has de subscriure’t a La Notícia del Dia.

ACCEDEIX I SUBSCRIU-TE

· Fitxes: Arquitectura accessible

Us proposem que treballeu aquesta unitat didàctica a partir de diverses activitats pràctiques que tenen com a objectiu promoure el pensament crític de l’alumnat i reflexionar sobre els aspectes més importants de cada tema. Us oferim també una guia del professorat amb els objectius didàctics i el solucionari.

· Materials didàctics digitals: Castellà i català.
· Material d’exercicis pràctics: Castellà i català.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics per llegir, debatre i opinar al temps que es fomenta el pensament crític.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Literària
· Actitudinal i plurilingüe
· Cultural i artístic
· Ciutadana
· Societat i cultura
· Percepció i escolta
· Expressió, interpretació i creació
· Participació
· Tractament de la informació

· Conceptualització, revisió i disseny: Equip de Junior Report
· Redacció dels materials didàctics digitals: María Casas Cabós
· Elaboració dels materials pedagògics: Daniel Pelegrin e Ivette Penella

Aquesta Unitat Didàctica compta amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

ALTRES UNITATS DIDÀCTIQUES