Reservar 5 minuts a llegir una notícia a classe. Tancar la setmana repassant els principals titulars d’actualitat. Dedicar una sessió a debatre i opinar sobre un tema global.