PRESENTACIÓ GENERAL

  • Dilluns 28 de juny de 2021
  • Sessions a les 9h, 11h 13h, 15h i a les 17h
  • Virtual