Junior Report impulsa projectes informatius per fomentar el pensament crític a l’aula

Els continguts i activitats s’organitzen per cursos i hores amb l’objectiu de donar opcions al centre per treballar l’educació mediàtica i les notícies d’actualitat de forma transversal i competencial

Davant l’allau de notícies falses, Junior Report proposa continguts informatius actuals, rigorosos, veraços i contextualitzats amb la voluntat de connectar l’alumnat amb l’actualitat del dia a dia o amb els grans temes del moment. La informació que es publica al diari Junior Report es complementa amb activitats o seqüències didàctiques per fomentar l’hàbit de llegir premsa i estimular el pensament crític a l’alumnat dels centres educatius, especialment dels instituts públics. 

Darrere el projecte Junior Report hi ha un equip de periodistes professionals i docents que compten amb el suport d’universitats i institucions educatives. Els projectes que estan en marxa per aquest curs són els següents:

La Notícia del Dia

Activitat puntual per a secundària i batxillerat.
Tarifa: 100 € (ús il·limitat). Durada: entre 30 i 45 minuts de treball a l’aula. 

Cada dia, l’equip de periodistes de Junior Report selecciona una notícia global, l’explica de forma contextualitzada i proposa una activitat per treballar-la a l’aula. La raó d’aquest projecte és posar en contacte l’alumnat amb l’actualitat. Per això, el primer que proposem és la lectura de la informació, idealment en veu alta, per practicar l’expressió oral i afavorir l’anàlisi del tema i el debat col·lectiu. El docent pot escollir temes del món, de societat, de cultura o de ciència, més senzills o complexos, de forma que es pot treballar a diversos cursos i matèries. 

Hi ha una hemeroteca de més de 300 notícies per escollir. És una activitat ideal per promoure l’hàbit de llegir premsa entre l’alumnat. La subscripció és general per a tot el centre educatiu i dona accés il·limitat als materials (docents i alumnat).

A Fons

Seqüència didàctica per a secundària i batxillerat.
Tarifa: 300 € per tema. Durada: entre 4 i 6 hores de treball tutoritzat. 

A més de seguir el dia a dia de l’actualitat informativa, l’equip de Junior Report proposa treballar en profunditat grans temes com ara l’educació sexual, la igualtat de gènere, l’emergència climàtica o l’exploració científica a través de seqüències didàctiques que promouen la lectura, el debat i l’opinió de l’alumnat. Com a activitat final del tema, cada grup d’estudiants crearà un contingut en format de text, podcast o vídeo, que publicarem al diari RED Report

El projecte A Fons compta amb l’assessorament i tutorització d’un periodista professional de Junior Report. És una activitat transversal que es pot treballar en qualsevol moment de l’any, a diversos cursos i matèries segons el tema escollit.

Revista Escolar Digital

Pla de Treball complet per a secundària i batxillerat.
Consultar tarifa. Durada: 36 hores de treball tutoritzat i revista personalitzada per al centre (un curs).

El projecte Revista Escolar Digital (RED)  situa l’alumne com a protagonista del procés informatiu, convidant-lo a gestionar, dirigir i redactar un diari digital amb l’ajuda i l’assessorament de periodistes professionals. Al llarg del curs, treballarem els diferents gèneres periodístics i formats creant podcasts, vídeos i continguts multimèdia. Els joves redactors i redactores comptaran amb credencials que els permetran cobrir esdeveniments culturals, socials i esportius i treballaran en xarxa grans temes d’actualitat amb reporters d’altres instituts. 

El centre té una capçalera pròpia i personalitzada i un pla de treball que requereix una dedicació mínima d’una hora setmanal amb una redacció de continuïtat que pot ser una optativa, o una classe de llengua.

A més, els centres educatius poden ampliar les opcions amb tallers presencials de tutorització periodística, que tenen una tarifa de 200 € per sessió i per grup aula.

logo Junior Report

L’Univers Junior Report és un projecte de Blue Globe Media. Dissenyem canals informatius, tallers i recursos didàctics per acostar l’actualitat a lectors primerencs i treballar l’actualitat a l’aula.