Beca RED-Acer for Education

Bases de la 2ª edició | Curs 2020-2021

OBJECTIU I FINALITAT DE LA BECA

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars dirigits, redactats i gestionats per alumnes de secundària amb el suport de periodistes professionals del diari d’actualitat per a joves Junior Report. Amb un pla de treball específic i adaptat a cada centre escolar, les revistes escolars digitals publiquen cada setmana notícies, entrevistes i articles amb l’alumnat com a protagonista.

El projecte RED ofereix un mitjà d’expressió i opinió per als estudiants fomentant la mirada crítica de l’actualitat; converteix a l’estudiant en protagonista de la notícia i li ofereix un espai per informar de les activitats del seu entorn; proposa eines per identificar les notícies falses; proposa interacció amb estudiants d’altres cultures per treballar temes comuns utilitzant una llengua estrangera i permet aplicar les competències digitals utilitzant smartphones i tauletes com eines d’informació.

Amb l’objectiu de promoure la participació dels centres escolars públics al projecte Revista Escolar Digital (RED) s’ha creat la Beca RED-Acer for Education 2020-2021 promoguda per la companyia ACER Computer Ibérica i Blue Globe Media, empresa editora del diari per a joves. La Beca RED-Acer for Education 2020-2021 s’entregarà al millor projecte de diari escolar sobre una valoració de 20 punts totals.

DESTINATARIS

Qualsevol centre d’educació reglada i públic de secundària i/o batxillerat de qualsevol Comunitat Autònoma d’Espanya i de Portugal. Es valorarà la concurrència a aquesta convocatòria de beca la participació de centres educatius amb recursos limitats o de màxima complexitat.

Beca-RED-ACER

REQUISITS GENERALS

Els centres educatius que vulguin optar a la Beca RED-Acer for Education 2020-2021 per formar part del projecte Revista Escolar Digital (RED) durant el curs 2020-2021 han d’enviar la seva proposta de treball i organitzativa que contempli els següents criteris:

 • Proposta organitzativa – 2 punts: Explicar quina és la proposta del centre per integrar el diari dins del seu programa anual i la càrrega d’hores setmanal destinada al projecte: si s’opta perquè sigui una assignatura optativa d’un curs, o una activitat voluntària, un projecte cooperatiu…
 • Divulgació científica i continguts en anglès – 5 punts: Crear propostes per a que diferents àrees temàtiques aportin contingut al diari, especialment des de les matèries de ciències i llengua estrangera.
 • Participació transversal i oberta – 5 punts: Explicar les iniciatives que afavoreixin que els i les alumnes de tots els cursos coneguin la iniciativa del diari i puguin participar-hi com a redactors. A més, es valorarà la proposta de comunicació interna entre l’alumnat participant i els professors involucrats en el projecte així com amb l’equip de periodistes de Junior Report que acompanyi a la redacció per assegurar l’actualització i revisió de la capçalera.
 • Impacte i audiència – 5 punts: Concretar les accions i els canals que ajudaran a la difusió dels continguts del diari entre tota la comunitat educativa i al barri o ciutat (xarxes socials, butlletí escolar, intranet…).
 • Idees i propostes – 3 punts: Incloure idees i propostes complementàries per aplicar al diari escolar.

TERMINI I ENVIAMENT DE LES PROPOSTES

Les propostes hauran de presentar-se en format PDF en un màxim de dues pàgines a través del correu electrònic junior-report@blueglobe.media indicant a l’assumpte junior-report@blueglobe.media indicando en el asunto: “Beca RED-Acer for Education 2020-2021 + nom del centre”.

A més, al cos del missatge s’ha d’especificar el nom, cognom i càrrec dins de l’organisme escolar de la persona de contacte a efectes de futures comunicacions.

El termini de presentació de propostes s’obri el dia de la publicació d’aquesta convocatòria de beca i fins el 30 de juny de 2020 a les 23.59h.

La participació a la Beca RED-ACER implica que el centre accepta constar en un llistat com a candidat a altres beques i/o ajudes per part d’institucions, empreses o particulars.

DOTACIÓ DE LA BECA

La Beca RED-Acer for Education 2020-2021 finançarà el 100% del cost anual, valorat en 2.600€, que inclou els següents serveis:

 • Conveni que acredita la participació al projecte Revista Escolar Digital (RED)
 • Domini i plantilla WordPress personalitzada amb el nom del centre
 • Assessorament i correcció per part d’un periodista professional
 • Pla de Treball personalitzat (enviament de newsletter setmanal)
 • Pla d’Activitats i credencials (enviament de newsletter mensual)
 • Curs i material sobre gèneres periodístics i mobile journalism
 • Curs i tutorial sobre gestió de WordPress
 • Manteniment tècnic per garantir la seguretat del portal
 • Materials sobre posicionament SEO
 • Segell que acredita al centre com a participant del projecte RED
 • Diploma d’aptitud a tots els participants
 • Accés gratuït a tots els materials de Junior Report Aula (valorats en 350€)

COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà compost pels impulsors i coordinadors de la xarxa de Revistes Escolars Digitals (RED), per professionals vinculats a l’àmbit de la comunicació i del sector educatiu i també per representants de la companyia tecnològica ACER.