REVISTA ESCOLAR DIGITAL

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars gestionats, dirigits i redactats per estudiants de secundària amb el suport de periodistes professionals.