fbpx

‘FEM UN DIARI’ IMPRÈS

(Treball de síntesi)

Des de Junior Report proposem un Treball de Síntesi per a centres de secundària amb activitats interdisciplinàries relacionades amb diverses àrees del currículum d’aquesta etapa i centrat en els mitjans de comunicació. Seguint un dels itineraris proposats, treballarem els diferents gèneres periodístics des de diferents perspectives i acabarem creant una publicació en format diari o setmanari en paper.

Trenta hores lectives (setmana del TS).

Català, castellà.

Secundària.

Junior Report aportarà el material de suport per desenvolupar el Treball de Síntesi.

Materials didàctics d’actualitat:
Dependrà de l’itinerari triat.

Materials didàctics d’educació mediàtica:
· Gèneres periodístics (informatius, opinatius i interpretatius).
· Educació mediàtica (per a què serveixen els mitjans? Quina funció compleixen? Com he d’abordar-los?).
· ‘Fake news’ i desinformació (què són, quins tipus hi ha i com podem detectar-les i combatre-les. Altres fonts d’informació).

Unitats didàctiques d’educació mediàtica:
· ‘Fake news’.

Unitats didàctiques d’actualitat:
Dependrà de l’itinerari triat.

Material didàctic imprès:
· Quaderns d’actualitat 2019-2020: Notícies falses.

· Descobrir com funciona una redacció i un consell editorial i mantenir un contacte directe amb periodistes professionals.
· Treballar diferents gèneres periodístics en primera persona.
· Oferir la possibilitat de treballar de forma transversal molts aspectes del currículum acadèmic.
· Animar als estudiants a qüestionar-se sobre el poder dels mitjans de comunicació.
· Oferir la possibilitat de concloure amb una publicació escrita de la feina realitzada durant aquella setmana.
· Convertir a l’alumnat en protagonista de l’actualitat que explica.
· Incentivar el treball en equip, el debat i l’intercanvi d’opinions, així com la capacitat d’arribar a punts comuns.
· Apropar l’alumnat al món del periodisme.
· Aprendre a desenvolupar els gèneres periodístics i saber-los enfocar a partir de diferents perspectives.
· Aprendre a ser més crítics amb la informació que consumim.

· Comunicació oral
· Expressió escrita
· Actitudinal i plurilingüe
· Ciutadana
· Personal
· Interpersonal
· Sociocultural
· Tractament de la informació i organització dels entorns de treball
· Instruments i aplicacions
· Aprenentatge i participació

450€ grup/classe (màx 30 alumnes)
+850€ publicació impresa (maquetació i impressió)*

*Hi ha l’opció de fer només el crèdit sense necessitat de pagar per la publicació. En aquest cas només es pagarien 450€ per grup/classe.