EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

(Itinerari temàtic)

En aquest espai trobareu el itinerari sobre Emergència climàtica. Els itineraris us permetran treballar aquest tema a l’aula de manera transversal.

Per un costat compteu amb materials didàctics digitals perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema (articles, infografies i vídeos). També podeu consultar els nostres materials didàctics impresos (col·lecció de Quaderns d’Actualitat amb un número especial sobre l’Emergència Climàtica) que trobareu a la mediateca del vostre centre o a la biblioteca del vostre municipi.

Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

SUBSCRIU-TE

Quaderns d’Actualitat 2019-2020: Canvi climàtic.

· Fitxes + diapositives: Canvi climàtic.

Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català, castellà i una selecció en anglès.
· Materials didàctics impresos: Català.
· Unitats didàctiques: Català, castella i anglès.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat.

Cal que et subscriguis a Junior Report Aula Clima per rebre les unitats didàctiques de tots els temes que es van publicant al llarg de l’any.

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Històric
· Geogràfic
· Món actual
· Ciutadania
· Sociocultural
· Ciutadania, hàbits i civisme
· Fenòmens naturals i vida quotidiana
· Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
· Medi Ambient
· Resolució de problemes

· Subscripció a Junior Report Aula Clima: 50€/curs
· Subscripció a Quaderns d’Actualitat: 85€/col·lecció de 10 números

ALTRES ITINERARIS TEMÀTICS