EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

(Itinerari temàtic)

En aquest espai trobareu l’itinerari sobre l’Emergència climàtica. Els itineraris us permetran treballar aquest tema a l’aula de manera transversal.

Per un costat, compteu amb materials didàctics digitals (articles, infografies i vídeos) perquè l’alumnat pugui llegir i documentar-se sobre el tema. Per l’altre costat, podeu seguir les Unitats Didàctiques que s’inclouen dins l’itinerari, amb exercicis, fitxes d’activitats per alumnes i solucionari per a professors. També podeu consultar els nostres materials didàctics impresos, la nostra col·lecció de Quaderns d’Actualitat que compta amb un número especial sobre Canvi climàtic.

Cal que et subscriguis a la newsletter de Junior Report per rebre els temes d’actualitat que serviran com a materials de lectura i de consulta per l’alumnat (articles, infografies i vídeos).

Cal que et subscriguis a Junior Report Aula per accedir a l’itinerari d’Emergència climàtica i a la resta d’Unitats Didàctiques, que inclouen exercicis pràctics i que et serviran per treballar i analitzar els temes d’actualitat a l’aula.

A més, us proporcionem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar articles. Els millors continguts optaran a publicar-se al diari col·laboratiu RED REPORT.

ACCEDEIX I SUBSCRIU-TE

· Quaderns d’Actualitat 2019-2020: Canvi climàtic.

· Fitxes + diapositives: Canvi climàtic.

Aquesta Unitat Didàctica també esta disponible en castellà i en anglès. Si la voleu rebre en anglès, cal que envieu un correu a junior-report@blueglobe.media.

Us donem material de suport sobre gèneres periodístics que us ajudarà a l’hora de redactar. Publicarem els millors continguts al diari col·laboratiu RED REPORT.

· Materials didàctics digitals: Català, castellà i una selecció en anglès.
· Materials didàctics impresos: Català.
· Unitats didàctiques: Català, castella i anglès.

Adaptats a tots els cursos de secundària i batxillerat.

Periòdicament publiquem temes d’actualitat global redactats per un equip de periodistes professionals i adaptat per a estudiants de secundària. Un equip de docents prepara recursos perquè els temes puguin ser treballats a l’aula amb exercicis pràctics que proposen reflexió, debat i opinió fomentant el pensament crític de l’alumnat.

Cal que et subscriguis a Junior Report Aula per rebre tots els recursos teòrics i pràctics de l’itinerari d’Emergència climàtica així com la resta d’Unitats Didàctiques d’actualitat.

I si vols els temes en suport imprès, cal que et subscriguis als Quaderns d’Actualitat.

· Comprensió lectora
· Expressió escrita
· Comunicació oral
· Històric
· Geogràfic
· Món actual
· Ciutadania
· Sociocultural
· Ciutadania, hàbits i civisme
· Fenòmens naturals i vida quotidiana
· Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
· Medi Ambient
· Resolució de problemes

· Subscripció a Junior Report Aula: 250€/curs
· Subscripció a Quaderns d’Actualitat: 85€/col·lecció de 10 números

ALTRES ITINERARIS TEMÀTICS