A FONS

Promou la lectura i el debat de grans temes a l’aula a través de seqüències didàctiques i l’assessorament d’un periodista professional.

L’alumnat crearà contingut en format de text, podcast o vídeo i el publicarà a la revista digital RED Report.

Participa en el projecte A Fons en qualsevol moment del curs.